Ban hành:   từ ngày   đến ngày:          
  Số văn bản: Loại văn bản:  
  Trích yếu:  
  CQ ban hành:  
# Tên Số
Ngày BH
File
1
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

01/12/2017
Tải xuống
2
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

07/07/2017
Tải xuống
3
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn khoa phòng và trạm y tế 6 tháng đầu năm 2017
/KH-TTYT
06/07/2017
Tải xuống
4
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
/BC-TTYT
02/07/2017
Tải xuống
5
Công văn của Bảo Hiểm Xã Hội Dịch vụ kỹ thuật của TTYT Ngũ Hành Sơn được phê duyệt

01/07/2017
Tải xuống
6
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn BÁO CÁO “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017”
/BC-TTYT
01/06/2017
Tải xuống
7
Thông báo của TTYT Ngũ Hành Sơn THÔNG BÁO “V/v phân công lãnh đạo, và viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính năm 2017”
/TB-TTYT
06/03/2017
Tải xuống
8
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn Về công tác cải cách hành chính năm 2017 của Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn
/KH-TTYT
23/01/2017
Tải xuống
9
Thông báo của TTYT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học/ sáng kiến cải tiến năm 2017

05/01/2017
Tải xuống
10
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn Bảng giá dịch vụ thực hiện tại TTYT Ngũ Hành Sơn

01/01/2017
Tải xuống
11
Quy chế của TTYT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của TTYT Ngũ Hành Sơn
5/QC-TTYT
05/09/2016
Tải xuống
12
Công văn của TTYT Ngũ Hành Sơn Khảo sát kiến thức về sốt và thái độ xử trí khi bị sốt của bà mẹ có con từ 0 đến 5 tuổi tại phường Hòa Hải - quận Ngũ Hành Sơn- Thành phố Đà Nẵng

01/09/2016
Tải xuống
13
Văn bản của TTYT quận Ngũ Hành Sơn Về công tác cải cách hành chính năm 2015 của Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn
18/KH-TTYT
18/03/2015
Tải xuống
14
Thông tư của Bộ Y Tế Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức,viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH
26/02/2014
Tải xuống
15
Văn bản của CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
30c/NQ-CP
08/11/2011
Tải xuống
16
Quyết định của Sở y tế Danh mục dịch vụ kỷ thuật TTYT Ngũ Hành Sơn
471/QD-SYT
19/08/2004
Tải xuống
 
 
 
 
 
 

Trung tâm y tế Quận Ngũ Sơn là một đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở y tếThành phố Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-UBngày 24 tháng 2 năm 1997 của UBND Thành phố với tên gọi là Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn, đặt tại số 582 đường Lê Văn Hiến.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
People Online:
19
 
Today:
24
 
This month:
15,899
 
Total:
117,203
 
 
 
 
 
 
Trang chủ           Liên hệ            RSS           Đăng nhập
Bản quyền thuộc Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng. Xây dựng năm 2014
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: 582 đường Lê Văn Hiến
Điện thoại: 05113 847520 - 05113 969894
Email: ttytnhs@danang.gov.vn và phongkhthbenhviennhs@gmail.com