BGĐ: Ghi nhận góp ý cuối năm 2018

Cuối năm 2018, Ban giám đốc TTYT quận Ngũ Hành Sơn đã có một buổi tự kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo trong thời gian qua.Tham dự buổi góp ý là cán bộ chủ chốt của các khoa phòng đội trạm. Sau khi nghe đọc từng bản tự đánh giá ưu khuyết điểm, Ban giám đốc đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự.Điểm nổi bậc của Ban giám đốc trong năm qua là tinh thần đoàn kết, tìm cách tháo gỡ những khó khăn và thách thức của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà đơn vị được giao.Bên cạnh việc giữ vững danh hiệu phân hạng bệnh viện là sự ổn định đời sống của CBCC-CNLĐ toàn đơn vị.

BLOUSSE TRẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy chat với chúng tôi