Đăng tải video nhằm mục đích học tập “Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Từ tháng 7 năm 2018, chúng tôi Dự án Hợp tác Kỹ thuật cấp Cơ sở của JICA, có trụ sở văn phòng tại trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành “phổ biến các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực”.

Trong quá trình triển khai dự án, cùng với đội ngũ nhân viên của trung tâm y tế, chúng tôi đã tổ chức các buổi học tập cho 5 nhóm để tạo ra một “Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” phù hợp với xã hội Việt Nam. Các nhóm tham gia học tập gồm có:

(1) Nhóm liên kết

(2) Nhóm dinh dưỡng

(3) Nhóm kỹ thuật điều dưỡng

(4) Nhóm vận động

(5) Nhóm kế hoạch chăm sóc.

Video này là sự tổng hợp những thành quả của tất cả những buổi học của các nhóm. Video bao gồm ba phần.

* Phần 1. Học online qua video ( Xem chi tiết )

* Phần 2. Video hướng dẫn kỹ thuật ( Xem chi tiết )

* Phần 3. Video ghi lại buổi đào tạo tập trung ( Xem chi tiết )

Video sẽ được tải lên ngay khi hoàn thành. Anh chị và các bạn có thể bắt đầu xem từ video nào cũng được, nhưng nếu anh/chị và các bạn là những học viên đang tham dự hội thảo thì sẽ hiệu quả hơn nếu xem video phần 1 và phần 2 trước khi tham gia hội thảo.