KIỂM TRA QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI BỆNH VIỆN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Sáng ngày 12/7/2022 Đoàn kiểm tra Quản lý chất thải y tế của Sở Y tế do Bs. Thân Văn Chín- Phó giám đốc CDC thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện quận Ngũ Hành Sơn.
 
Trong năm 2021, số lượng người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện là 68957 lượt. Số bệnh nhân điều trị ngoai trú là 893 và điều trị nội trú là 3415. Tổng lượng nước sử dụng trong năm là 23.491m3, trong đó có 18.793m3 nước thải y tế đã được xử lý trước khi thải ra môi trường và 12.699kg chất thải rắn có yếu tố lây nhiễm được bàn gian cho công ty An Sinh thu gom vận chuyển và xử lý theo hợp đồng.
 
Số rác thải có yếu tố lây nhiễm trước khi bàn giao được bảo quản đúng quy định tại khu vực riêng và lưu giữ không quá 48h.
 
MAI HỮU PHƯỚC

 

HÌnh ảnh làm việc giữa CDC và TTYT NHS
Hãy chat với chúng tôi