Phần thứ 2 – Video hướng dẫn kỹ thuật

PHẦN THỨ HAI:

VIDEO HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

THỜI GIAN

DỰ KIẾN ĐĂNG TẢI

Phương pháp sử dụng tờ rơi “Hãy chọn lựa thực phẩm cân bằng, hợp lý” để hướng dẫn dinh dưỡng (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Phương pháp sử dung tờ rơi “cân đo khẩu phần ăn hằng ngày bằng bàn tay của chính mình” để hướng dẫn dinh dưỡng (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Phương pháp sử dụng tờ rơi “Hãy giảm muối để dự phòng tăng huyết áp” (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

 Vận động toàn thân (Xem Clip)

10 ngày cuối cả tháng 2

Vận động với bóng ( Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Vận động với gậy (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Vận động dự phòng, cải thiện té ngã (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Vận động dự phòng, cải thiện đau lưng (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Vận động dự phòng, cải thiện đau gối (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Vận động dự phòng co cứng khớp (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

 Bài tập nuốt (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Vận động dự phòng sa sút trí tuệ

Bài tập bước chân ( Xem Clip)

Bài tập với thang dây ( Xem Clip)

Bài tập theo nhóm ( Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Hướng dẫn cách sử dụng tờ rơi “Hỗ trợ phát hiện sớm hội chứng sa sút trí tuệ” ( Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Hoạt động sinh hoạt giải trí (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 2

Hỗ trợ người bệnh ngồi dậy từ giường (Hỗ trợ một phần) (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Hỗ trợ di chuyển người bệnh từ giường sang xe lăn (hỗ trợ một phần) (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Hỗ trợ người bệnh ngồi dậy từ giường (Hỗ trợ toàn phần) (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Hỗ trợ người bệnh di chuyển từ giường sang xe lăn (Xem Clip)

10 ngay cuối của tháng 3

Hỗ trợ đi lại bằng gậy (liệt nửa người bên trái) (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Cách sử dụng tấm lót trượt ( Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Hỗ trợ bữa ăn cho người bệnh ( Xem Clip)

10 ngày sau cả tháng 3

Chăm sóc răng miệng (Trường hợp hỗ trợ toàn phần tại giường) (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Lau da toàn thân ( Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Gội đầu tại giường có sử dụng máng gội (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Thay quần áo cho người bệnh (tư thế ngồi, liệt một bên) (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Thay quần áo cho người bệnh (tư thế nằm, liệt một bên) (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Hỗ trợ thay tả (Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Hỗ trợ bài tiết bằng bô dẹt ( Xem Clip)

10 ngày cuối của tháng 3

Hãy chat với chúng tôi