Phần thứ 3 – Video ghi lại việc tổ chức các buổi đào tạo tập trung

SỐ LẦN

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

NỘI DUNG CỦA BUỔI

 ĐÀO TẠO

THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐĂNG TẢI

Lần thứ 1 (dự kiến tổ chức vào 10 ngày cuối của tháng 1)

Kế hoạch chăm sóc (Thảo luận trường hợp) (Xem Clip)

Nhóm Kế hoạch chăm sóc

1. Thu thập thông tin và kế hoạch chăm sóc

2. Lập kế hoạch chăm sóc

10 ngày cuối của tháng 2

 

Lần thứ 2 (dự kiến tổ chức vào tháng 3)

Hướng dẫn dinh dưỡng cho người cao tuổi và gia đình (Xem Clip)

Hướng dẫn về vận động cho người cao tuổi và gia đình (Xem Clip)
Nhóm Dinh dưỡng và Nhóm Vận động

3. Hướng dẫn dinh dưỡng cho người cao tuổi và gia đình.

4. Hướng dẫn về vận động cho người cao tuổi và gia đình.

5. Hội chứng sa sút trí tuệ, giao tiếp, dụng cụ hỗ trợ tự lập

10 ngày cuối của tháng 4

 

Lần thứ 3 (dự kiến tổ chức vào tháng 4)

Hướng dẫn kỹ thuật điều dưỡng cho người bệnh và gia đình (Xem Clip)

Nhóm Kỹ thuật điều dưỡng

6. Hưỡng dẫn kỹ thuật điều dưỡng cho người cao tuổi và gia đình (hỗ trợ đi lạ, di chuyển)

7. Nướng dẫn về kỹ thuật điều dưỡng cho người cao tuổi và gia đình (hỗ trợ bài tiết, hỗ trợ bữa ăn, Hỗ trợ lau da)

8. Loét tì đè và chăm sóc giai đoạn cuối đời

10 ngày cuối của tháng 5

Lần thứ 4 (dự kiến tổ chức vào tháng %)

Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Xem Clip)

Nhóm Liên kết

 

10 ngày cuối của tháng 6

Anh/chị, các bạn vui lòng học online trước khi tham dự đào tạo tập trung lần thứ 1-3.

Hãy chat với chúng tôi