GIAO BAN CUỐI TUẦN THỜI CÔ-VI

Lệ thường, giao ban cuối tuần gần như tập trung đầy đủ các nhân viên, trừ những người đảm bảo hoạt động tối thiểu cho đơn vị.

Thời Cô-vi, hạn chế việc tập trung đông người. Nên việc giao ban cũng chỉ dừng lại ở Ban giám đốc và các trưởng khoa phòng.

Bàn ghế bố trí lại. Khoảng cách được dãn ra. Tất cả đều phải sử dụng khẩu trang. Một buổi giao ban mà cách đây vài tháng không ai có thể nghĩ ra nó là như thế!

BLOUSE TRẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy chat với chúng tôi