0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

KHỐI LÂM SÀNG

Khoa khám bệnh

Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

Khoa Nội Nhi Lây

Khoa Ngoại

Khoa Lão

Khoa Y học Cổ Truyền và Phục Hồi Chức Năng

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Phụ sản 

Khoa Liên Chuyên Khoa