0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Phụ sản

1. Tên khoa phòng: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản (Thực hiện công tác cộng đồng và khám chữa bệnh) 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn được thành lập vào ngày 01/01/2019 căn cứ theo quyết định số 129/QĐ-TTYT  ngày 28/12/2018 về Việc kiện toàn Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, giao nhiệm vụ thực hiện công tác cộng đồng về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản; công tác chuyên môn nữ hộ sinh, trực hệ Sản thuộc Khoa Ngoại – Sản, chỉ tiêu có 08 giường  bệnh, 06 phòng chức năng

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trẻ em trên địa bàn.

b) Thực hiện tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế phường về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bà mẹ, trẻ em.

d) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho các trường hợp đang được thu dung điều trị; hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa theo quy định.

đ) Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y dược cổ truyền trong điều trị; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng.

e) Phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

f) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng khoa:

– Phó trưởng phòng: CN Huỳnh Thị Hiền

– Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Thu Hồng

3.2. Nhân sự: 

– Thạc sĩ :
– Đại học: 2
– Cao đẳng :

– NHS: 3
– Hộ lý : 1