Mới nhất- Liên quan Covid: Ở ĐÀ NẴNG CẦN PHẢI BIẾT

Người Đà Nẵng và tất cả những ai đang ở Đà Nẵng hãy xem qua và lưu lại các số điện thoại này, vì có lúc sẽ cần đến cho bản thân hoặc cho ai đó.

Đây là các số điện thoại mới nhất và thống nhất cho mỗi địa bàn hành chính quận. Khi có những vấn đề LIÊN QUAN COVID, hãy allo… allo… và allo… để được hướng dẫn làm gì- làm như thế nào- ở tại chỗ hay đến đâu- hoặc ai sẽ đến…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy chat với chúng tôi