BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

15/12/2023

THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG DANH MỤC KỸ THUẬT TẠI ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

26/08/2023

NGHỊ QUYẾT Quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

28/02/2023

Liên thông giấy khám sức khoẻ lái xe tại TTYT Quận Ngũ Hành Sơn

13/02/2023

Sau thời gian thử nghiệm, từ đầu tháng 2 Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã chính thức liên thông thành công dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe lên cổng dịch vụ công. Phục vụ triển khai tiện ích tích hợp việc khám sức khỏe và đăng ký cấp đổi giấy …