ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THAM LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN TẠI CƠ SỞ NĂM 2024

Chào mừng kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/5/2024). Sáng ngày 05/05/2024, tại hội trường UBND quận Ngũ Hành Sơn, Quận đoàn Ngũ Hành Sơn phối hợp với Ban Tuyên Giáo Quận ủy theo kế hoạch số 05-KH/BTGQU về tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên cơ sở năm 2024. Các Đoàn viên thanh niên TTYT quận Ngũ Hành Sơn đã tham gia sinh hoạt và học tập trong đợt này.

Đây là đợt sinh hoạt theo chuyên đề : Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm,dám chịu trách nhiệm,đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, về tinh thần thể dục thể thao….

Sau đây là một số hình ảnh: