1. Tên khoa phòng: Khoa Kiểm soát bệnh tật – Y tế cộng đồng và Dinh dưỡng (HIV/AIDS, công cộng và dinh dưỡng, ATTP, quản lý bệnh xã hội: Phong, Lao, Tâm thần)

– Lĩnh vực HIV/AIDS- quản lý bệnh xã hộia) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch về các hoạt động phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân và HIV/AIDS.

b) Quản lý, giám sát, thu thập thông tin diễn biến tình hình dịch, bệnh; các trường hợp mắc bệnh, người tiền bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người có nguy cơ cao trên địa bàn.

c) Giám sát tác nhân gây bệnh, véc tơ truyền bệnh và các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới phát sinh và HIV/AIDS.

d) Tổ chức thực hiện các biện pháp dự phòng và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nghiễm, bệnh mới phát sinh và HIV/AIDS. Tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng; xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

đ) Thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS và tiêm chủng phòng bệnh.

e) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS và tiêm chủng.

f) Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động, dự án, đề án về phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới nổi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế.

g) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

– Lĩnh vực công cộng và dinh dưỡng

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn.

b) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học, phòng chống các bệnh tật học đường; nâng cao sức khỏe đối với học sinh.

c) Tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng; phòng, chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu, bia; tăng cường hoạt động thể lực và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

d) Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh; giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện; Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện. Ngoài ra, tùy năng lực của bệnh viện, có thể tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện; Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

đ) Thực hiện, giám sát và hướng dẫn công tác vệ sinh lao động; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; chất thải y tế; công trình vệ sinh, chất lượng nước ăn uồng, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ làm dịch, bệnh phát sinh và lan phát trong cộng đồng.

e) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về sức khỏe nghề nghiệp, y tế trường học, dinh dưỡng cộng đồng và nâng cao sức khỏe.

f) Thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh tật học đường, dinh dưỡng hợp lý và nâng cao sức khỏe.

g) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

 – Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn an toàn thực phẩm.

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

c) Tham gia thẩm định tại thực địa cho các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn.

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

Khoa thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng khoa: Ths.Bs Phạm Văn Dũng

– Phó trưởng khoa:  CN. Đinh Văn Thời

3.2. Nhân sự: 

– Thạc sĩ : 1
– Đại học:
– Cao đẳng :