[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text module_class=”inhoa” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#0C71C3″ header_2_font_size=”30px” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Khoa KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″ min_height=”927.5px” custom_padding=”0px|||||”]

1. Tên khoa phòng: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về Kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ y tế cho toàn bệnh viện, trình Ban giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Lập kế hoạch hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn hằng năm, xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ hằng năm trình Ban giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

d) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

đ) Tham gia cùng Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

e) Giám sát và báo cáo công tác nhiễm khuẩn toàn bệnh viện; giám sát khoa trọng điểm, nhóm người bệnh trọng điểm; giám sát tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế; giám sát vi sinh 06 tháng 1 lần về không khí, nguồn nước theo quy định; giám sát việc phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế tại các khoa phòng đúng quy định.

f) Quản lý, giám sát, xử lý dụng cụ, giặt là, tiệt khuẩn dụng cụ tập trung đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân toàn bệnh viện.

g) Phối hợp với phòng Điều dưỡng giám sát vệ sinh phòng bệnh, phòng thủ thuật, hành lang các khoa phòng và kiểm tra công tác KSNK trong bệnh viện; Phối hợp với Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh cấy vi sinh định kỳ phòng mổ, nhân viên y tế và các phòng thủ thuật; Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính giám sát việc giao nhận, thu gom chất thải rắn với công ty Môi trường và công tác xử lý chất thải lỏng trong bệnh viện.

h) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng khoa:

– Phó trưởng khoa:

3.2. Nhân sự: 

– Thạc sĩ :
– Đại học:
– Cao đẳng :

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]