KHOA KHÁM BỆNH

1. Ban lãnh đạo khoa:

– Trưởng khoa: BS.CKI. Nguyễn Văn Dũng

– Phó khoa: BS. CKI. Nguyễn Thị Thúy An

– Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Tuyết

2. Đặc điểm:

Khoa Khám bệnh gồm 15 thành viên, trong đó:

04 bác sĩ chuyên khoa I, 01 bác sĩ đa khoa, 02 y sĩ đa khoa, 01 cử nhân nữ hộ sinh, 03 cử nhân điều dưỡng, 02 cao đẳng điều dưỡng, 01 trung cấp điều dưỡng, 01 cao đẳng kỹ thuật viên

3. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu tại Trung tâm.

b) Tổ chức đón tiếp, hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám, điều trị ngoại trú; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định; triển khai điều trị nghiên chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương.

c) Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

4. Hình ảnh hoạt động của khoa: