SINH HOẠT KHOA HỌC KỲ THỨ NHÌ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐỢT CẤP COPD. GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG PHÒNG NGỪA TRONG XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ”

Sáng ngày 29/02/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỳ thứ nhì năm 20224 với chủ đề “NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐỢT CẤP COPD. GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG PHÒNG NGỪA TRONG XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ”.

Tham dự buổi sinh hoạt có:

Bs.CKII. Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn – Chủ tọa

       Các báo cáo viên gồm:

  • Bs.Nguyễn Lê Tường Mẫn, Khoa hồi sức cấp cứu
  • Tdv. Phan Thị Như Ngọc, Công ty TNHH Astrazeneca VN

      Cùng các Bác sĩ Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn

     Tại buổi sinh hoạt các báo cáo viên chia sẻ các chủ đề như:

  • Những điểm mới trong chẩn đoán và xử lý đợt cấp COPD
  • Giải pháp toàn diện trong phòng ngừa trong xuất huyết tiêu hoá

     Buổi sinh hoạt khoa học định kỳ nhằm khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học, trau giồi kiến thức của những người làm công tác chuyên môn. Đồng thời cập nhật những thông tin y học mới có liên quan./.

     Sau đây là một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt: