SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG THỨ CHÍN CHỦ ĐỀ “ HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA”

Chiều ngày 07/09/2023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng thứ chín với chủ đề “HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA”

Tham dự buổi sinh hoạt có:

Bs.CKII. Nguyễn Tiến Hưng, phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn – Chủ tọa

Các báo cáo viên gồm:

  • Ngô Thị Ngọc Uyển, Khoa XB- Chẩn đoán hình ảnh
  • Nguyễn Thị Thúy An, Khoa Khám bệnh

Cùng các Bác sĩ Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơ

Tại buổi sinh hoạt các báo cáo viên chia sẻ các chủ đề như:

  • Hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm.
  • Giải pháp hiệu quả và an toàn điều trị rối loạn vận động đường tiêu hóa

Sinh hoạt khoa học được tổ chức định kỳ tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn với các chuyên đề rất thiết thực, bổ ích góp phần nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc người bệnh. Các ý kiến phản hồi, thảo luận từ các bác sĩ, điều dưỡng, các báo cáo viên đã được làm rõ trong buổi sinh hoạt khoa học.

Sau đây là một số hình ảnh tại buồi sinh hoạt: