TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG XỬ, GIAO TIẾP, Y ĐỨC VÀ LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ

     Chiều ngày 09/11/2023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức tập huấn nâng cao các kỹ năng ứng xử, giao tiếp, Y đức và Luật dân chủ cơ sở cho cán bộ công chức và nhân viên y tế toàn đơn vị.

    Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Huỳnh Duy Phúc- Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính thành uỷ Thành phố Đà Nẵng trình bày các chuyên đề về Y Đức và Luật dân chủ cơ sở. Qua đó nhấn mạnh các quyền của công dân trong thực hiện dân chủ cơ sở. Các nội dung mới bao gồm:

  • Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin
  • Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định
  • Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ảnh, khiếu nai, tố cáo, khỏi kiện
  • Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp.

     Buổi tập huấn nằm trong kế hoạch tập huấn hàng năm cho cán bộ và nhân viên y tế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và tạo bầu không khí dân chủ trong đơn vị để mọi người đoàn kết gắn bó, chung tay xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, vững mạnh.

(Blouse TRẮNG)