TẬP HUẤN: QUY TRÌNH ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP

      Tại buổi tập huấn, Bác sĩ Phạm Thị Hương (Chuyên trách đơn vị Quản lý ngoại trú Hen&COPD) đã hướng dẫn về Quy trình và cách sử dụng máy đo chức năng hô hấp. Buổi tập huấn diễn ra thành công với kết quả 100% Điều dưỡng viên tham gia nắm rõ các bước tiến hành, cách hướng dẫn bệnh nhân khi tiến hành đo chức năng hô hấp.

      Đây là một trong những buổi tập huấn, đào tạo tại chỗ diễn ra thường xuyên tại Trung tâm. Với mục tiêu mở rộng kiến thức, nâng cao tay nghề cho các Điều dưỡng viên nói riêng và các Y, Bác sĩ tại Trung tâm nói chung.

     Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Chiều ngày 15/3/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức lớp tập huấn “Quy trình đo chức năng hô hấp” cho toàn bộ Điều dưỡng viên đang công tác tại các khoa phòng.

      Tại buổi tập huấn, Bác sĩ Phạm Thị Hương (Chuyên trách đơn vị Quản lý ngoại trú Hen&COPD) đã hướng dẫn về Quy trình và cách sử dụng máy đo chức năng hô hấp. Buổi tập huấn diễn ra thành công với kết quả 100% Điều dưỡng viên tham gia nắm rõ các bước tiến hành, cách hướng dẫn bệnh nhân khi tiến hành đo chức năng hô hấp.

      Đây là một trong những buổi tập huấn, đào tạo tại chỗ diễn ra thường xuyên tại Trung tâm. Với mục tiêu mở rộng kiến thức, nâng cao tay nghề cho các Điều dưỡng viên nói riêng và các Y, Bác sĩ tại Trung tâm nói chung.

     Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn: