Tập huấn TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÁSỨC KHOẺ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Vừa qua, Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phổ tập huấn triển khai công tác khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022.
Dự kiến, công tác khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 15/12/2021. Do tình hình dịch Covid-19, nên công tác khám tuyển sẽ được tiến hành trong điều kiện giãn cách và thực hiện 5k. Đảm bảo tất cả các thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 và mũi 2 được tiêm với khoảng thời gian tối thiểu là 14 ngày trước khi nhập ngũ.
Riêng trong năm 2022, để mở rộng nguồn tuyển quân, các thanh niên có sức khoẻ loại 3 được tuyển chọn. Trừ các trường hợp sau đây: Sức khoẻ loại 3 về chiều cao, tật khúc xạ về mắt (cận thị từ 1,5 Diop, viễn thị) và sức khoẻ loại 3 ảnh hưởng đến thẩm mỹ hoặc các trường hợp di tật chưa được phẫu thật.
MAI HỮU PHƯỚC