THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM VỚI ĐH DUY TÂN (DTU)

Vừa qua, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tham gia hoạt động Ngày hội việc làm với Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

Ngày hội việc làm của Trường Đại học Duy Tân (DTU) là nơi quy tụ các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng sinh viên vừa tốt nghiệp ra trưởng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau về làm việc tại đơn vị. Trường Đại học Duy Tân cũng là nơi có Khoa Y đào tạo bác sĩ đa khoa. Có thể nói, DTU là nơi mà mà mô hình thực nghiệm được trang bị tốt nhất trong cả nước.

Tại Ngày hội việc làm ở DTU, đại diện của Trung tâm Y tế quận ngũ Hành Sơn đã giới thiệu tóm tắt về hoạt động của đơn và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Nhiều bác sĩ tân khoa có mặt trong Ngày hội việc làm đã đến gian trưng bày của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn trực tiếp tìm hiểu, trao đổi và ghi tên “đầu quân” để làm việc hoặc thực hành lấy chứng chỉ hành nghề ngay sau khi nhận được bằng Tốt nghiệp.

.Blouse TRẮNG