THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc cung cấp các mặt hàng in backrop trang trí, nước uống, sữa phục vụ buổi giao ban cộng tác viên Dân số – Y tế; hội nghị nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng về lợi ích tham gia sàng lọc trước sinh, sơ sinh; hướng dẫn tập trung trong Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ; phổ biến sinh hoạt thường kỳ Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Câu lạc bộ Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân 6 tháng cuối năm 2023