0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

Tin Tức

 

 

SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ THÁNG THỨ 3 NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “BỎNG VÀ SƠ CẤP CỨU BỎNG BAN ĐẦU”, “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ THÁNG THỨ 3 NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “BỎNG VÀ SƠ CẤP CỨU BỎNG BAN ĐẦU”, “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Chiều ngày 14/3/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỳ thứ ba năm 2024 với chủ đề “Bỏng và sơ cấp cứu bỏng ban đầu”, “Một số kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học”. Tham dự buổi sinh hoạt có: Bs.CKII. Nguyễn Tiến Hưng, phó Giám...

Hours of Operation

MON – FRI
10:00am – 1:00pm
4:00pm – 10:30pm

SAT
3:00pm – 10:30pm

SUN
We are closed

Drop Us a Line

Don’t be shy. Let us know if you have any questions!