UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC

Sáng ngày 26/11/2021, Đoàn công tác của UBND quận Ngũ Hành Sơn do Phó chủ tịch UBND quận Tạ Tự Bình đến thăm và làm việc tại TTYT quận Ngũ Hành Sơn.
Thay mặt đơn vị, Bs. Nguyễn Văn Dũng- Giám đốc TTYT báo tóm tắt hoạt động mọi mặt của đơn vị.
Hình thành từ ngày chia tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính mới. Qua 24 nnăm hoạt động, đến nay cơ sở vật chất TTYT quận Ngũ Hành Sơn đã xuống cấp và đang chờ xây dựng lại.
Vượt qua mọi khó khăn, TTYT quận Ngũ Hành Sơn vẫn đảm bảo chức năng hoạt động của một Bệnh viện hạng II. Vừa thực hiện thu dung điều trị, vừa phòng chống dịch tại cộng đồng…
BLOUSE TRẮNG