Trung tâm y tế Quận Ngũ Sơn là một đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở y tế Thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-UB ngày 24 tháng 2 năm 1997 của UBND Thành phố với tên gọi là Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn, đặt tại số 582 đường Lê Văn Hiến.Trung tâm Y tế Quận Ngũ Hành Sơn là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng với 120 giường bệnh, hằng năm TTYT quận Ngũ Hành Sơn đầu tư nâng cấp, phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Cơ sở vật chất buồng, phòng phục vụ công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện, bố trí liên hoàn, hợp lý theo tính chất của từng khoa. Đơn vị cũng đã đầu tư hệ thống cây xanh, chỉnh trang khuôn viên bệnh viện, hệ thống đèn chiếu sáng… góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường bệnh viện ngày càng xanh, sạch, đẹp.Để đảm bảo công tác khám bệnh và thu dung điều trị nội trú, ngoại trú; công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học thường xuyên được Ban giám đốc quan tâm và chú trọng. Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác VSATTP trên địa bàn quận; Củng cố, sắp xếp bộ máy nhân lực từ bệnh viện đến các trạm y tế hợp lý, củng cố mạng lưới cộng tác viên các chương trình y tế tại cộng đồng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân theo định hướng phát triển của ngành Y tế thành phố vào năm 2020.Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển liên tục của đơn vị, các thế hệ cán bộ công chức TTYT quận Ngũ Hành Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều thành tích đáng kể vào sự phát triển của Ngành y tế Đà Nẵng, trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Thông tin chi tiết về Trung tâm y tế Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3 672 210 Email: ttytnhs@danang.gov.vn

Giám đốc: Bs CKI Nguyễn Văn Dũng Điện thoại: 0935 854 656