Tin Tức - Sự Kiện

Đội ngũ bác sĩ

BS.CKI. Nguyễn Đức Thành

Phó Giám đốc

BS.CKI. Nguyễn Quang Tùng Nguyên

Trưởng khoa HSCC

BS.CKI. Nguyễn Thị Thuý An

Phó Khoa Khám Bệnh

ThS.BS Nguyễn Mai Hà Linh

Khoa Nội Nhi Lây

BS Rô Thị Bích Trâm

Khoa Nội Nhi Lây

BS.CKI. Nguyễn Đức Thành

Phó Giám đốc

Bác sĩ Trần Minh Nghĩa tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Dược Huế. Với 30 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực Nội Khoa cũng như quản lý bệnh viện. Bác sĩ Nghĩa được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn và sự tận tâm. Ông làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ năm2003 và là Phó Giám Đốc Chuyên Môn từ năm 2012.

Số năm công tác: 25 năm

Quá trình công tác:

 • 1992 – 1993: Bác sĩ điều trị (thực tập) tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1993 – 2003: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam
 • 2003 – 2007: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2007 – 2011: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2011 – 2012: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2012 – Nay: Phó Giám Đốc Chuyên Môn – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế
 • 1992 -1993: Học chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1997 – 1999: Học Thạc sĩ Y Khoa, chuyên ngành Nội Khoa tại Bệnh viện Y Dược Huế
 • 01/2005 – 12/2005: Học tuần hoàn ngoài cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Học Viện Reims – Cộng Hòa Pháp
 • 2006: Học tuần hoàn cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 2005: Học quản lý Bệnh viện tại Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

BS.CKI. Nguyễn Quang Tùng Nguyên

Trưởng khoa HSCC

Bác sĩ Trần Minh Nghĩa tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Dược Huế. Với 30 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực Nội Khoa cũng như quản lý bệnh viện. Bác sĩ Nghĩa được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn và sự tận tâm. Ông làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ năm2003 và là Phó Giám Đốc Chuyên Môn từ năm 2012.

Số năm công tác: 25 năm

Quá trình công tác:

 • 1992 – 1993: Bác sĩ điều trị (thực tập) tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1993 – 2003: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam
 • 2003 – 2007: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2007 – 2011: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2011 – 2012: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2012 – Nay: Phó Giám Đốc Chuyên Môn – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế
 • 1992 -1993: Học chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1997 – 1999: Học Thạc sĩ Y Khoa, chuyên ngành Nội Khoa tại Bệnh viện Y Dược Huế
 • 01/2005 – 12/2005: Học tuần hoàn ngoài cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Học Viện Reims – Cộng Hòa Pháp
 • 2006: Học tuần hoàn cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 2005: Học quản lý Bệnh viện tại Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

BS.CKI. Nguyễn Thị Thuý An

Phó Khoa Khám Bệnh

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy An tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa, Bác sĩ Ck1 Da liễu tại tại Đại Học Y Dược Huế. Bác sĩ  An được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn và sự tận tâm. Bà làm việc tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2013 và hiện là Phó Khoa Khám bệnh.

Số năm công tác: Hơn 10  năm

Quá trình công tác:

2013 đến nay: Bác sĩ Khoa Khám bệnh tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Tốt nghiệp Bác sĩ Ck1 Da liễu tại Đại học Y Dược Huế
 • Học kiến thức và thực hành tiêm Botulinum Toxin tại Bệnh viện Da liễu Tp Hồ Chí Minh
 • Học kỹ thuật tiêm chất làm đầy filler trong thẩm mỹ da tại Bệnh viện Da liễu Tp Hồ Chí Minh
 • Học liệu pháp Mesotherary trong thẩm mỹ da tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Học ứng dụng laser và công nghệ sáng trong da liễu tại Bệnh viện Da liễu Tp Hồ Chí Minh

ThS.BS Nguyễn Mai Hà Linh

Khoa Nội Nhi Lây

Bác sĩ Trần Minh Nghĩa tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Dược Huế. Với 30 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực Nội Khoa cũng như quản lý bệnh viện. Bác sĩ Nghĩa được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn và sự tận tâm. Ông làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ năm2003 và là Phó Giám Đốc Chuyên Môn từ năm 2012.

Số năm công tác: 25 năm

Quá trình công tác:

 • 1992 – 1993: Bác sĩ điều trị (thực tập) tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1993 – 2003: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam
 • 2003 – 2007: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2007 – 2011: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2011 – 2012: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2012 – Nay: Phó Giám Đốc Chuyên Môn – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế
 • 1992 -1993: Học chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1997 – 1999: Học Thạc sĩ Y Khoa, chuyên ngành Nội Khoa tại Bệnh viện Y Dược Huế
 • 01/2005 – 12/2005: Học tuần hoàn ngoài cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Học Viện Reims – Cộng Hòa Pháp
 • 2006: Học tuần hoàn cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 2005: Học quản lý Bệnh viện tại Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

BS Rô Thị Bích Trâm

Khoa Nội Nhi Lây

Bác sĩ Rô Thị Bích Trâm tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Dược Huế. Với 30 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực Nội Khoa cũng như quản lý bệnh viện. Bác sĩ Nghĩa được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn và sự tận tâm. Ông làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ năm2003 và là Phó Giám Đốc Chuyên Môn từ năm 2012.

Số năm công tác: 25 năm

Quá trình công tác:

 • 1992 – 1993: Bác sĩ điều trị (thực tập) tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1993 – 2003: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam
 • 2003 – 2007: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2007 – 2011: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2011 – 2012: Trưởng khoa Nội Tổng hợp – kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • 2012 – Nay: Phó Giám Đốc Chuyên Môn – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Kinh nghiệm và đào tạo:

 • 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế
 • 1992 -1993: Học chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 1997 – 1999: Học Thạc sĩ Y Khoa, chuyên ngành Nội Khoa tại Bệnh viện Y Dược Huế
 • 01/2005 – 12/2005: Học tuần hoàn ngoài cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Học Viện Reims – Cộng Hòa Pháp
 • 2006: Học tuần hoàn cơ thể, Hồi sức tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Huế
 • 2005: Học quản lý Bệnh viện tại Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng