0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG THỨ 3

SINH HOẠT KHOA HỌC HÀNG THÁNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN CHUYÊN ĐỀ “ CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN” Chương trình dưới sự điều hành của BS.CKII Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện, Báo cáo viên Bs. Nguyễn Hồng Lĩnh...

SINH HOẠT KHOA HỌC HÀNG THÁNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN CHUYÊN ĐỀ “ CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN”

Chương trình dưới sự điều hành của BS.CKII Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện, Báo cáo viên Bs. Nguyễn Hồng Lĩnh cùng với các trưởng/phó khoa phòng, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên Bệnh viện. Sinh hoạt chuyên đề là hoạt động được tổ chức định kỳ...