TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến, P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Email: ttytnhs@danang.gov.vn

Điện thoại: 0236 3969 894

Website: ttytnguhanhson.danang.vn