SINH HOẠT KHOA HỌC KỲ THỨ 5 NĂM 2024

03/05/2024

Chiều ngày 02/5/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỳ thứ 5 năm 2024 Tham dự buổi sinh hoạt có: Bs.CKII. Nguyễn Tiến Hưng, phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn – Chủ tọa Buổi sinh hoạt khoa học kỳ này …

SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ THÁNG THỨ 4 NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP”

12/04/2024

Chiều ngày 05/4/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỳ thứ tư năm 2024 với chủ đề “Chẩn đoán & điều trị tăng huyết áp”. Chủ trì buổi sinh hoạt có Bs.CKI. Nguyễn Đức Thành, phó Giám đốc Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn, …

SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ THÁNG THỨ 3 NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “BỎNG VÀ SƠ CẤP CỨU BỎNG BAN ĐẦU”, “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

15/03/2024

        Chiều ngày 14/3/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỳ thứ ba năm 2024 với chủ đề “Bỏng và sơ cấp cứu bỏng ban đầu”, “Một số kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học”.         Tham dự buổi sinh hoạt có:      Các báo …

SINH HOẠT KHOA HỌC KỲ THỨ NHÌ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐỢT CẤP COPD. GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG PHÒNG NGỪA TRONG XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ”

01/03/2024

Sáng ngày 29/02/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỳ thứ nhì năm 20224 với chủ đề “NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐỢT CẤP COPD. GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG PHÒNG NGỪA TRONG XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ”. Tham dự buổi sinh hoạt …

SINH HOẠT KHOA HỌC KỲ THỨ NHẤT -2024 VỚI  CHỦ ĐỀ “ TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ HELICOBACTER PYLORI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI”

24/01/2024

Chiều ngày 23/01/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỳ thứ nhất năm 2024 với chủ đề “ TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ HELICOBACTER PYLORI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI” Tham dự buổi sinh hoạt có:        Ths.Bs. Phạm Văn Dũng, phó Giám đốc Trung tâm …

SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG THỨ CHÍN CHỦ ĐỀ “ HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA”

08/09/2023

Chiều ngày 07/09/2023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng thứ chín với chủ đề “HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA” Tham dự buổi sinh hoạt có: Bs.CKII. Nguyễn Tiến …

SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG THỨ TÁM CHỦ ĐỀ “LỢI ÍCH SỨC KHỎE TỪ KHÍ HYDRO. K VÒM HỌNG”

18/08/2023

Chiều ngày 17/08/2023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng thứ tám với chủ đề “LỢI ÍCH SỨC KHỎE TỪ KHÍ HYDRO. K VÒM HỌNG” Tham dự buổi sinh hoạt có: Ths-Bs.Ck1. Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, …

SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG THỨ BẢY CHỦ ĐỀ “CÁC BỆNH LÝ DA DO VIRUS VÀ CA BỆNH LÂM SÀNG. GIỚI THIỆU CÁC BỆNH LÝ DA LIỄU SẮP THỰC HIỆN TẠI TTYT”

07/07/2023

        Chiều ngày 06/07/2023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng thứ sáu với chủ đề “CÁC BỆNH LÝ DA DO VIRUS VÀ CA BỆNH LÂM SÀNG. GIỚI THIỆU CÁC BỆNH LÝ DA LIỄU SẮP THỰC HIỆN TẠI TTYT” Tham dự buổi sinh …