0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

   Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Y tế thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự (đến hết năm 2023) như...

Đọc thêm