SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG THỨ TƯ VỚI CHỦ ĐỀ: “ CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT MỤC TIÊU KÉP CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. MỘT SỐ TƯƠNG TÁC THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ”

Chiều ngày 27/04/2023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng thứ tư với chủ đề “ CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT MỤC TIÊU KÉP CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. MỘT SỐ TƯƠNG TÁC THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ”

Tham dự buổi sinh hoạt có:

       Bs.CKII. Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn – Chủ tọa

Các báo cáo viên gồm:

  • Bs.CKII. Nguyễn Tiến Hưng, phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn
  • Ds. Nguyễn Thị Minh, Trưởng khoa Dược Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn
  • Cùng các Bác sĩ Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn

Tại buổi sinh hoạt các báo cáo viên chia sẻ các chủ đề như:

  • Chiến lược kiểm soát mục tiêu kép cho bệnh nhân đái tháo đường
  • Một số tương tác thuốc trong điều trị

Buổi sinh hoạt đã mang đến rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích cho các Bác sĩ tham dự nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên các khoa, phòng giúp cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn ngày càng được hiệu quả./.

Sau đây là một số hình ảnh tại buồi sinh hoạt: