TIẾP TỤC NÂNG CAO CÁC KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

Ngày 21/5/2024, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử và triển khai Chỉ thị 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Thành ủy Đà Nẵng (sau đây viết tắt là CT34) cho cán bộ công chức và nhân viên y tế toàn đơn vị.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên Võ Công Chánh- Thành ủy viên, Trưởng ban Nội chính Thành ủy thành phố Đà Nẵng trình bày các chuyên đề liên quan đến giao tiếp và ứng xử của người cán bộ nói chung và nhân viên làm công tác y tế nói riêng. Đồng thời, báo cáo viên trình bày và cụ thể hóa tinh thần của CT 34 về việc “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”.

Đợt tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa các kỹ năng hành chính liên quan đến giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm để ngày càng cải thiện tốt hơn về chất lượng phục vụ, tạo chỉ số hấp dẫn của đơn vị đối với bệnh nhân và người nhà.

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn là một trong những đơn vị y tế thường xuyên tổ chức những đợt tập tuấn nâng cao năng lực hành chính công cho cán bộ y tế và có những cải tiến về thủ tục hành chính tạo được dư luận tốt. Điển hình năm 2023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn là đơn vị đầu tiên trong thành phố và cả nước tổ chức khám sức khỏe đổi bằng lái xe ô tô liên thông tại chỗ, tiết kiệm thời gian đi lại nhiều lần cho người dân.

MAI HỮU PHƯỚC