0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

TRẠM Y TẾ

TRẠM Y TẾ MỸ AN

TRẠM Y TẾ HÒA HẢI

TRẠM Y TẾ HÒA QUÝ

TRẠM Y TẾ KHUÊ MỸ