0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

BS.CKII. Nguyễn Tiến Hưng

BS.CKII. Nguyễn Tiến Hưng

Phó Giám đốc Phụ trách

Ths-BS.CKI. Phạm Văn Dũng

Ths-BS.CKI. Phạm Văn Dũng

Phó Giám đốc

BS.CKI. Nguyễn Đức Thành

BS.CKI. Nguyễn Đức Thành

Phó Giám đốc