0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

KHỐI CẬN LÂM SÀNG

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Xét nghiệm

Khoa Dược–Trang thiết bị–Vật tư Y tế